Expertise

Dienstenmodel Perzival Consulting
 

Procurement | Sourcingsstrategie
Zelf doen, inhuren, outsourcen of gebruik maken van as-a-service? Als groeiend bedrijf staat u regelmatig voor de afweging hoe ver u gaat in het zelf uitvoeren van zaken die niet uw core-business zijn. Moet een bank zelf een interne IT-afdeling hebben? Een verzekeraar een werving- en selectieafdeling? Hoe gaat u om met een wisselend werkaanbod? Er is meer mogelijk dan u denkt. Wij adviseren u over alle sourcingsmogelijkheden en -valkuilen.

  Download onze one-pager

Procurement | Leveranciersselectie en -contractering
De inkoop van dienstverlening en producten van de gewenste kwaliteit tegen de juiste voorwaarden is vaak een lang proces van leveranciers zoeken, offertes vergelijken, voorwaarden en prijzen uitonderhandelen en contracten opstellen. Perzival Consulting laat zien hoe uw bedrijf dit proces zo efficiënt mogelijk doorloopt met de voor uw organisatie meest gunstige uitkomst.

  Download onze one-pager

Human Capital
Werk wordt uitgevoerd door mensen. Als uw organisatie groeit, is personele groei een belangrijk onderdeel van uw sourcingsvraagstuk. Persoonlijke groei van individuele medewerkers in een veranderende organisatie én groei van uw totale personeelsbestand. Van de acute behoefte tot de strategie van morgen. Perzival is uw partner bij de invoering van strategische personeelsplanning (SPP), duurzame inzetbaarheid, kennisborging en -overdacht, werving en selectie, training en competentieontwikkeling.

Sales
Voor een groeiend bedrijf is een goed lopende salesorganisatie onontbeerlijk. Zijn uw verkoopkanalen en -funnels effectief ingericht? Heeft uw organisatie een duidelijke markt- en accountstrategie? Weten uw salesmensen hoe zij complexe deals kunnen ‘shapen’ en win-kansen vergroten? Hoe zij social selling gericht inzetten? Perzival Consulting loodst uw bedrijf door deze processen en leidt uw mensen op.

  Download onze one-pager

Risk management
Risico’s die het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen, schuilen soms in simpele, ogenschijnlijk onschuldige afspraken. Ze kunnen voortkomen uit leveringsafspraken met leveranciers, eisen die gesteld worden vanuit overheid en markt en uiteraard contracten met klanten. Onze consultants zijn specialisten in het onderkennen van deze bedrijfsrisico’s en helpen u oplossingen te vinden om risico’s te minimaliseren.

  Download onze one-pager1) Bron: Rapport ‘Lastenontwikkeling van de aanbestedingswet’ – Ministerie van Economische Zaken. Kerncijfers 2014, zowel openbaar als onderhandse aanbestedingen.
2) Bron: ‘Factsheet Aanbesteden in Nederland 2015’ – PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken)