Over ons | Onze kernwaarden

Op deze kernwaarden spreken wij elkaar aan

Professionaliteit
Wij meten ons succes aan het succes van onze klanten. Daarom staat de doelstelling van onze klanten altijd centraal in ons doen en laten. Dat gaat voor ons verder dan alleen goed werk af te leveren. Daar hoort een excellente ervaring in de samenwerking ook bij. Wij kenmerken ons door een positieve houding, hoogstaande competentie en een pro-actieve instelling.

Integriteit
Integriteit betekent voor ons het verschil onderkennen tussen goed en kwaad en ervoor kiezen het goede te doen.

Ondernemerschap
Wij stimuleren een cultuur van initiatief nemen en durf tonen. Kansen zien hoe het beter kan, met idee├źn komen en acties ondernemen.

Individualisme
Wij nemen eigenaarschap en verantwoordelijkheid over onze projecten. Daar hoort bij dat we elkaars behoefte voor persoonlijke groei respecteren, maar ook dat we opbouwende kritiek aanmoedigen. Wij maken onze eigen keuzes en dragen de verantwoordelijkheid voor de resultaten die daaruit voortvloeien.

Vertrouwen
Vertrouwen is het fundament onder iedere relatie en is voorwaardelijk voor duurzaam samenwerken. Vertrouwen bouwen wij op door eerlijk, integer en transparant te handelen, zowel naar elkaar als naar onze klanten.